Cocoa Life

ONZE VISIE

Integriteit en transparantie zijn net zo belangrijk als zon en water.
Een duurzame cacao toevoer begint met welvarende boeren.
Alleen door samen te werken, creëren we blijvende verandering.

Efficiënte landbouw zorgt voor financiële zekerheid.
Kinderen moeten leren en spelen.
Iedereen heeft profijt van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Het handhaven van het landgoed is een belofte aan de generatie van de toekomst.

Samen Bouwen we aan de toekomst van cacao : Cocoa Life

Onze Ambitie

Onze Ambitie

Onze Focusgebieden

Landbouw
De landbouwpraktijken helpen te verbeteren (modern en meer efficiënt) om de productivitiet en het inkomen te verhogen.
Concreet:
Ondersteunen van meer dan
172.000 boeren
om goede landbouwpraktijken op te zetten om de opbrengsten te verhogen en het milieu te beschermen.
Milieu
Opzetten van landbouwpraktijken die het milieu en de ecosystemen respecteren.
Concreet:
Verspreiden van meer dan
1,4 miljoen bomen
om ecosystemen te behouden voor toekomstige generaties.
Gemeenschappen
Gemeenschappen stimuleren om hun eigen ontwikkeling te verbeteren.
Concreet:
Steunen van meer dan
52.000 mensen
bij het bedrijfsbeheer om hen in staat te stellen hun eigen activiteiten te starten, zoals het maken van zeep van cacaobonen.
Levensstandaard
De levensstandaard verbeteren door zakelijke kennis en vaardigheden aan te reiken en de telers te helpen hun inkomen te diversifiëren.
Concreet:
Jaarlijks aan
72.500 leden
toegang bieden tot financiële kennis.
Jeugd
De cacaoteelt aantrekkelijker maken voor de volgende generaties en het onderwijs kwalitatief naar een hoger niveau brengen.
Concreet:
Trainen van
19.000 jongere
in de cacao sector om de inkomens te laten stijgen.
VOOR MEER INFO & NIEUWS bekijk de Cocoa Life website: cocoalife.org